Анонси

 

Зразок звернення

Назад

Директору Департаменту фінансів

Директору Департаменту фінансів

Чернігівської обласної 

державної адміністрації
(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)


(адреса місця проживання заявника,

електронна адреса, контактний телефон)


З В Е Р Н Е Н Н Я
(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).
(дата)                                                                                               (підпис)

 

 

Назад