Анонси


Назад

Схвалено прогноз обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки

Відповідно до статті 75-1 Бюджетного кодексу України головою підписано розпорядження про схвалення прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки.

Прогноз обласного бюджету визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей державної і регіональної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечують головні розпорядники коштів обласного бюджету та є орієнтиром для складання проєкту обласного бюджету на 2022 рік.

У Прогнозі визначені такі загальні граничні показники надходжень і видатків (з кредитуванням) обласного бюджету: на 2022 рік у сумі 2,460 млрд грн, на 2023 рік – 2,664 млрд грн, на 2024 рік – 2,838 млрд гривень.

Фактично обсяги як доходної, так і видаткової частин обласного бюджету можуть бути більшими за рахунок тих субвенцій з державного бюджету, які додатково розподілятимуться упродовж 2022 - 2024 років головними розпорядниками коштів держбюджету між регіонами України.

Під час формування видаткової частини Прогнозу враховано встановлення мінімальної заробітної плати: з 01 січня 2022 року – 6 500 гривень, з 01 жовтня 2022 року – 6 700 гривень, з 01 січня 2023 року – 7 176 гривень, з 01 січня 2024 року – 7 665 гривень.

У Прогнозі також враховані гендерні аспекти у відповідних галузях з огляду на забезпечення потреб та задоволення гендерних інтересів жінок і чоловіків (хлопчиків/дівчат), виходячи з контингенту одержувачів послуг, працівників закладів, що фінансуються з обласного бюджету, норм та нормативів забезпечення відповідних категорій, визначених законодавством.

Назад