Анонси


Назад

Виконання зведеного бюджету Чернігівської області за 2020 рік

Доходи загального фонду місцевих бюджетів Чернігівщини (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 2020 рік склали 6 704,3 млн гривень.

Незважаючи на карантинні заходи та інші обмеження, пов’язані із боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID-19, доходи загального фонду, в порівнянні з 2019 роком, збільшились на 536,0 млн грн або на 8,7%, що дозволило забезпечити виконання планових  призначень 2020 року за власними доходами бюджетів у розмірі 99,2%.

З метою збільшення надходжень до місцевих бюджетів було розроблено заходи щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до них, дотримання жорсткого режиму економії коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Так, від проведення заходів з детінізації економіки, перегляду ставок за оренду землі і комунального майна, активізації роботи з ліквідації заборгованості зі сплати податків та зборів, а також інших заходів місцеві бюджети області додатково отримали доходів у сумі 83,4 млн гривень.

Видатки місцевих бюджетів на відповідні галузі бюджетної сфери здійснювалися в межах фінансових можливостей цих бюджетів з дотриманням встановлених соціальних стандартів, ефективного використання коштів, першочергового фінансування захищених статей витрат і пріоритетних видатків на реалізацію заходів, пов’язаних із боротьбою з гострою респіраторною хворобою   COVID-19.

Фінансування видатків з оплати праці та енергоносіїв у бюджетній сфері області проводилось першочергово, їх питома вага у загальному обсязі становила понад 80%, захищених статей – майже 90%. На такі потреби додатково було спрямовано 128,3 млн грн вільних залишків коштів, що склались у місцевих бюджетах на початок 2020 року, 163,6 млн грн – коштів від перевиконання доходної частини загального фонду бюджетів.

Назад