Анонси


Назад

Обсяг зведеного бюджету Чернігівської області на 2020 рік – 10,6 млрд гривень

Департаментом фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації спільно з місцевими фінансовими органами районів, міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад здійснено зведення показників місцевих бюджетів, що затверджені на 2020 рік. Узагальнена інформація подана в установленому порядку до Міністерства фінансів України.  

 Обсяг зведеного бюджету регіону на 2020 рік з урахуванням загального та спеціального фондів (початково затверджені показники згідно з рішеннями місцевих рад) складає:

● за доходами – 10 572,9 млн грн;

● за видатками – 10 570,2 млн грн;

● за кредитуванням – 9,8 млн грн;

● за фінансуванням – 7,1 млн гривень.

Зведений бюджет Чернігівської області на 2020 рік включає 296 бюджетів: обласний, 2 бюджети міст обласного значення (м. Чернігів, м. Прилуки), 44 бюджети об’єднаних територіальних громад міст, селищ та сіл (в тому числі міст Ніжин та Новгород-Сіверський, до яких приєдналися сусідні сільські ради),  22 районних, 1 міський міст районного значення (м. Бахмач), 9 селищних, 215 сільських, 2 районні бюджети у містах (Деснянський і Новозаводський у місті Чернігів). Усі бюджети складені та виконуються за програмно-цільовим методом бюджетування.

У 2020 році бюджетам Чернігівщини передбачено 3 718,0 млн грн міжбюджетних трансфертів з державного бюджету, в тому числі дотацій – 508,7 млн грн, субвенцій – 3 209,3 млн гривень.

Значне зменшення трансфертів з  державного бюджету (-3 871,3 млн грн) у порівнянні з затвердженими показниками на 2019 рік викликано запровадженням механізму надання передбачених законодавством державних допомог, пільг та субсидій населенню безпосередньо з держбюджету (загальний обсяг субвенцій з держбюджету, що був затверджений для регіону на такі цілі в 2019 році, складав 3 044,4 млн грн), переведенням з 01.04.2020 відповідних лікувальних закладів на фінансування з державного бюджету Національною службою здоров’я України (порівняно з 2019 роком трансферти з державного бюджету на медичну галузь зменшені на 390,6 млн грн), зменшенням розміру додаткової дотації з держбюджету на освіту та охорону здоров’я (на 278,9 млн грн) тощо.

У бюджетах міст Чернігів та Прилуки, 3 районних бюджетах та 9 бюджетах об’єднаних територіальних громад затверджена реверсна дотація державному бюджету в загальному обсязі 78,0 млн гривень.

З обласного бюджету Черкаської області для обласного бюджету Чернігівської області передбачено субвенцію на утримання об’єктів спільного користування (обласна психоневрологічна лікарня, що обслуговує хворих з Черкащини) у сумі 0,7 млн гривень.

Із обласного бюджету Чернігівської області обласному бюджету Харківської області заплановано медичну субвенцію на оплату послуг Харківського медико-генетичного центру в обсязі 0,35 млн гривень.

З бюджету Озерянської сільської об’єднаної територіальної громади Варвинського району Чернігівської області затверджено іншу субвенцію Лохвицькому районному бюджету Полтавської області на співфінансування учбового комбінату для підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів установ, організацій зазначеної громади в сумі 0,2 млн гривень.

Власні доходи бюджетів області (без міжбюджетних трансфертів) заплановані в сумі 6 854,2 млн грн, це – 64,8% від усієї дохідної частини місцевих бюджетів області на рік.

Доходи загального фонду бюджету області на 2020 рік (без трансфертів) прогнозуються у сумі 6 562,5 млн грн, що на 312,7 млн грн або на 5,0% більше уточненого плану на 2019 рік.

Основним джерелом надходжень загального фонду зведеного бюджету є податок і збір на доходи фізичних осіб, який затверджений в сумі 4 265,3 млн грн, його питома вага в доходах загального фонду 2020 року – 65,0%. Плановий ріст надходжень поточного року до уточнених бюджетних призначень 2019 року – 9,5%.

Затверджений обсяг надходжень єдиного податку, визначений з урахуванням динаміки фактичних надходжень попередніх років та кількості платників цього податку, складає 774,8 млн грн, що на 5,1% перевищує уточнені бюджетні призначення на 2019 рік.

Структура видатків та кредитування зведеного бюджету Чернігівської області, затверджених на 2020 рік

У загальному обсязі видатків та кредитування (10 580,0 млн грн) найбільшу питому вагу має галузь освіти. На утримання установ освіти місцевими радами затверджені видатки в сумі  4 769,4 млн грн (45,1% від загальної суми видатків та кредитування), у тому числі за рахунок розподіленого обсягу освітньої субвенції з держбюджету – 1 925,1 млн грн (40,4%  видатків на галузь).

На соціальний захист та соціальне забезпечення заплановано 748,0 млн грн (7,1%).

На охорону здоров’я передбачено 816,1 млн грн (7,7%), із яких за рахунок розподілених субвенцій з державного бюджету – 434,1 млн грн (53,2% видатків галузі), а саме: медичної субвенції, що виділена лише на І квартал 2020 року – 400,0 млн грн, субвенції на розвиток системи екстреної медичної допомоги – 34,1 млн грн).

На утримання закладів культури і мистецтва передбачені асигнування в сумі 440,9 млн грн (4,2% від усіх видатків).

На житлово-комунальне господарство у 2020 році планується спрямувати 494,2 млн грн (4,7% усіх видатків бюджетів). Найбільшу питому вагу складають видатки на організацію благоустрою населених пунктів – 87,7% (433,3 млн грн).

На підтримку транспорту, транспортної інфраструктури, дорожнього господарства заплановано 1 274,3 млн грн (12,0% усіх видатків бюджетів), в тому числі за рахунок субвенції з державного бюджету на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг –  798,9 млн грн (62,7% видатків на галузь).

З бюджетів області на видатки з оплати праці і нарахувань на заробітну плату (з урахуванням одержувачів бюджетних коштів) планується спрямувати 6 113,7 млн грн, питома вага зазначених видатків – 57,8%.

Усього капітальні видатки місцевих бюджетів (за рахунок власних доходів цих бюджетів та субвенцій з держбюджету) заплановані в сумі 1 456,1 млн грн (13,8% від усіх видатків та кредитування бюджету).

Зокрема видатки бюджетів розвитку місцевих бюджетів області затверджені в сумі 799,6 млн грн (7,6% обсягу зведеного бюджету).  

Джерелами бюджету розвитку є:

●  кошти, що передаються до бюджетів розвитку із загального фонду бюджетів – 766,3 млн грн;

● надходження від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів – 8,4 млн грн;

● кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності –  11,2 млн грн;  

● кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення – 6,6 млн грн;

● запозичення до бюджету розвитку від міжнародних фінансових установ – 7,1 млн гривень.

Назад