Анонси

 

Новини

Назад

07 грудня 2022 року

Виконання місцевих бюджетів Чернігівщини за одинадцять місяців 2022 року

Упродовж січня - листопада 2022 року до загального фонду зведеного бюджету Чернігівської області (без урахування субвенцій і дотацій) надійшло доходів у сумі 8,1 млрд грн, що у порівнянні з відповідним періодом 2021 року більше на 1,1 млрд грн (+16,1%).

Зокрема отримано майже 6,0 млрд грн податку на доходи фізичних осіб (73,5% від усього обсягу доходів загального фонду місцевих бюджетів), а це на 1,7 млрд грн або на 40,2% більше ніж у січні - листопаді минулого року.

За попередніми даними на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ області, що утримуються з місцевих бюджетів, вже направлено 6,1 млрд  гривень.

 

04 листопада 2022 року

Виконання місцевих бюджетів Чернігівської області за десять місяців 2022 року

За січень - жовтень 2022 року до загального фонду місцевих бюджетів Чернігівщини (без урахування дотацій і субвенцій) надійшло доходів у обсязі  7,1 млрд гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2021 року доходи зросли на 853,5 млн грн або на 13,6%.

Податку на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів займає домінуючу позицію (73,5%), отримано в сумі понад 5,2 млрд грн, що на 1,4 млрд грн або на 37,0% більше ніж у січні - жовтні минулого року.

За оперативними даними упродовж десяти місяців 2022 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ області, що утримуються з місцевих бюджетів, направлено 5,5 млрд  гривень.

Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери в області проводиться робота щодо якісного виконання місцевих бюджетів, збільшення їх доходів, ефективного використання міжбюджетних трансфертів з державного бюджету.

05 жовтня 2022 року

 

Виконання місцевих бюджетів Чернігівської області за січень-вересень 2022 року

За січень-вересень 2022 року доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування дотацій і субвенцій) становили 6,2 млрд гривень. У порівнянні з відповідним періодом 2021 року доходи збільшилися на 698,7 млн грн або на 12,8%. В той же час, у місцевих бюджетах України в цілому доходи загального фонду зросли на 12,4%.

Податку на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів займає домінуючу позицію (74,4%), за 9 місяців 2022 року отримано в сумі 4,6 млрд грн, що на 1,2 млрд грн або на 34,7% більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року. У цілому ж в місцевих бюджетах України доходи за вказаним податком виросли на 25,2%.

Упродовж січня-вересня 2022 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ області, що утримуються з місцевих бюджетів, направлено 4,8 млрд гривень.

 

06 вересня 2022 року

 

Виконання місцевих бюджетів Чернігівської області за січень-серпень 2022 року

За січень-серпень 2022 року доходи загального фонду місцевих бюджетів Чернігівщини (без урахування дотацій і субвенцій) склали 5,3 млрд гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи збільшилися на 464,3 млн грн або на 9,5%.

Податку на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів займає домінуючу позицію (73,5%), отримано в сумі 3,9 млрд грн, що на 934,5 млн грн або на 31,3% більше порівняно з аналогічним періодом 2021 року.

За оперативними даними упродовж 8 місяців 2022 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ області, що утримуються з місцевих бюджетів, направлено 4,4 млрд гривень. На оплату праці, енергоносіїв та на захищені статті видатків спрямовується понад 90,0% загального фінансового ресурсу бюджетів.

 

25 липня 2022 року

 

Виконання місцевих бюджетів Чернігівської області  за І півріччя 2022 року

У І півріччі 2022 року до місцевих бюджетів Чернігівщини  надійшло доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) у сумі 3 910,8 млн грн (43,0 % до планових призначень на рік), з них до загального фонду – 3 756,6 млн грн, до спеціального – 154,2 млн гривень.

Податку та збору на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів займає домінуючу позицію, отримано в сумі 2 759,1 млн грн (70,6%), єдиного податку – 418,3 млн грн (10,7%), податку на майно – 326,8 (8,4%), рентної плати за використання природних ресурсів – 77,7 млн грн (2,0%).

Видатки проводились відповідно до фінансових можливостей місцевих бюджетів та черговості, визначеної постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 (зі змінами), з метою першочергового фінансування пріоритетних видатків і захищених статей витрат. 

Касові видатки зведеного бюджету області за січень-червень 2022 року становили 4 595,1 млн грн, у тому числі загального фонду бюджету –       4 355,7 млн грн, спеціального – 239,4 млн гривень.

 

22 Липня 2022 року

 

У червні 2022 року місцеві бюджети Чернігівщини отримали 450,6 млн грн
трансфертів із загального фонду держбюджету

За повідомленням Мінфіну за перше півріччя 2022 року Уряд України згідно з бюджетним законодавством забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 80,1 млрд грн, що становило 84,4% від передбачених розписом асигнувань.

Бюджети Чернігівської області отримали 1 859,7 млн грн, що складає 82,7% до плану на звітний період, з них базової дотації – 127,9 млн грн або 100,0% до розпису асигнувань,  освітньої субвенції – 1 482,2  млн грн (100,0%).

Зокрема в червні 2022 року до загального фонду бюджетів Чернігівської області надійшло 450,6 млн грн дотацій і субвенцій з державного бюджету (99,8% до розпису на червень цього року).

Також у розпорядженні органів місцевого самоврядування області залишилась реверсна дотація, яка не перераховується до державного бюджету в умовах воєнного часу, в обсязі 42,0 млн гривень.

Загалом в державі залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ по загальному і спеціальному фондах за січень-червень 2022 року збільшились на 53,7 млрд грн або на 95,2% і станом на 01.07.2022 складали 110,2 млрд грн (на 01.01.2022 – 56,4 млрд грн).

Така ж тенденція спостерігається і в Чернігівській області: залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів і бюджетних установ по загальному і спеціальному фондах за І півріччя  2022 року збільшились на 1 172,9 млн грн або на 107,8% і на 01.07.2022 становили 2 260,7 млн грн (на 01.01.2022 – 1 087,8 млн грн).

 

08 вересня 2021 року

 

Схвалено прогноз обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки

Відповідно до статті 75-1 Бюджетного кодексу України головою підписано розпорядження про схвалення прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки.

Прогноз обласного бюджету визначає основні напрями дій у середньостроковій перспективі, які сприятимуть досягненню довгострокових стратегічних цілей державної і регіональної політики у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечують головні розпорядники коштів обласного бюджету та є орієнтиром для складання проєкту обласного бюджету на 2022 рік.

У Прогнозі визначені такі загальні граничні показники надходжень і видатків (з кредитуванням) обласного бюджету: на 2022 рік у сумі 2,460 млрд грн, на 2023 рік – 2,664 млрд грн, на 2024 рік – 2,838 млрд гривень.

Фактично обсяги як доходної, так і видаткової частин обласного бюджету можуть бути більшими за рахунок тих субвенцій з державного бюджету, які додатково розподілятимуться упродовж 2022 - 2024 років головними розпорядниками коштів держбюджету між регіонами України.

Під час формування видаткової частини Прогнозу враховано встановлення мінімальної заробітної плати: з 01 січня 2022 року – 6 500 гривень, з 01 жовтня 2022 року – 6 700 гривень, з 01 січня 2023 року – 7 176 гривень, з 01 січня 2024 року – 7 665 гривень.

У Прогнозі також враховані гендерні аспекти у відповідних галузях з огляду на забезпечення потреб та задоволення гендерних інтересів жінок і чоловіків (хлопчиків/дівчат), виходячи з контингенту одержувачів послуг, працівників закладів, що фінансуються з обласного бюджету, норм та нормативів забезпечення відповідних категорій, визначених законодавством.

 

04 серпня 2021 року

 

Інформація стану виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери

Питання своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери знаходиться під постійним контролем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.

Станом на 01.08.2021 на оплату праці працівників бюджетної сфери області спрямовано близько 4,3 млрд гривень. Заборгованість із заробітної плати з нарахуваннями, терміни виплат якої пройшли, склала 16,5 млн грн та погашатиметься по мірі надходження власних доходів, базової дотації, а також освітньої субвенції, субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоровʼя та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

Для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери в області проводиться робота щодо якісного виконання місцевих бюджетів, збільшення їх доходів, ефективного використання трансфертів з державного бюджету тощо.

02 лютого 2021 року

 

Виконання зведеного бюджету Чернігівської області
за січень 2021 року

Доходи загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 503,9 млн гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи зменшились на 7,4 млн грн або лише на 1,4%.

Видатки місцевих бюджетів на відповідні галузі бюджетної сфери здійснюються в межах фінансових можливостей цих бюджетів з дотриманням встановлених соціальних стандартів, ефективного використання коштів, першочергового фінансування захищених статей витрат.

Питання своєчасного здійснення видатків з оплати праці знаходиться під постійним контролем органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.

За оперативними даними упродовж січня 2021 року на виплату заробітної плати з нарахуваннями працівникам установ, що утримуються з місцевих бюджетів, направлено близько 363,0 млн гривень.

 

Назад