Анонси

 

Запит про проведення перевірки

Назад

Додаток 2

Додаток 2
до Порядку

 

_______________________________________________
(найменування органу (підрозділу), до якого надсилається запит)

 

ЗАПИТ
про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття посади, яка передбачає зайняття відповідального або особливо відповідального становища, або посади з підвищеним корупційним ризиком

 

Відповідно до статей 56-58 Закону України “Про запобігання корупції” просимо подати до_________________________________________________
(найменування органу державної влади, органу влади
__________________________________________________________________
Автономної Республіки Крим чи органу місцевого самоврядування, поштова адреса)

 

згідно з Порядком проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 171, відомості про
_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка претендує на зайняття посади,


_________________________________________________________________________________________

дата і місце народження,


_________________________________________________________________________________________

серія та номер паспорта, ким і коли виданий,


_________________________________________________________________________________________

адреса, за якою особа зареєстрована, адреса місця проживання,


_________________________________________________________________________________________

місце роботи)

 

Додаток:

копії письмової згоди особи на проведення спеціальної перевірки, автобіографії, паспорта, інших документів залежно від компетенції органу (підрозділу) на ___ арк.

 

______________________________________
(найменування посади керівника державного органу,
органу влади Автономної Республіки Крим
чи органу місцевого самоврядування
або іншої особи, яка надсилає запит)

__________
(підпис)

________________
(ініціали та прізвище)

 

Назад