Анонси

 

Функціональні обов`язки відповідальних за координацію та організацію роботи з питань запобігання та протидії корупції

Назад

Затверджено

Додаток 1

до наказу директора Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

10 січня 2017 року № 2

 

 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ

відповідальних за координацію та організацію роботи з питань запобігання та протидії корупції

 

№ п/п

Покладена відповідальність

Функціональні обов’язки

1

2

3

1.

Відповідальний за координацію та організацію роботи з питань протидії корупції

Завдання, обов’язки та повноваження.
    Організовує розробку та проведення заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням, контролює підготовку проектів наказів з питань забезпечення реалізації державної антикорупційної політики, здійснює контролю за дотриманням антикорупційного законодавства в структурних підрозділах Департаменту фінансів облдержадміністрації.
     У межах повноважень здійснює проведення:
 - виявлення конфлікту інтересів у працівників Департаменту та вжиття заходів щодо його усунення;
  - на тематичних нарадах здійснює роз'яснення особливостей застосування нового антикорупційного законодавства.
     Є відповідальним за організацію проведення:
   - експертизи положень (з питань фінансування) проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються структурними підрозділами облдержадміністрації, районними державними адміністраціями, з метою виявлення чинників, що сприяють чи можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, та у разі їх виявлення вносить пропозиції відповідному керівнику щодо їх усунення або скасування відповідних актів (документів);
   - в установленому порядку службового розслідування (перевірки) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства;
   - розгляду в установленому порядку повідомлень громадян, юридичних осіб та інформації, оприлюдненої у друкованих, аудіовізуальних засобах масової інформації, а також письмово отриманої від інших структурних підрозділів органів виконавчої влади щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.
   Організує взаємодію з прокуратурою Чернігівської області, Управлінням СБУ в Чернігівській області, Головним управлінням Державної фіскальної служби в області, Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби у м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях з питань запобігання та протидії корупції.
Основними завданнями є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;
2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції
4) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових осіб Департаменту, вносить директору Департаменту пропозиції щодо усунення таких ризиків;
5) розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників Департаменту фінансів до вчинення корупційних правопорушень.
Має право.
    Одержувати від структурних підрозділів Департаменту фінансів матеріали, необхідні для здійснення покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом.
    Під час проведення службових розслідувань (перевірок) має право з урахуванням обмежень, встановлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).
    За дорученням директора Департаменту представляти інтереси Департаменту з питань запобігання та протидії корупції в інших (державних, територіальних, місцевих) органах влади.
    Вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи з питань запобігання та протидії корупції.

 

2.

Особа з питань запобігання та виявлення корупції

Завдання, обов’язки та повноваження.
    Взаємодіє з уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції у Чернігівській обласній державній адміністрації, юридичним відділом апарату обласної державної адміністрації та іншими органами з питань запобігання корупції.
   Приймає участь у підготовці проектів наказів з питань забезпечення заходів щодо участі у реалізації державної антикорупційної політики, здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.
Основними завданнями є:
1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції
2) проведення організаційної та роз'яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;
3) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;
4) організація роботи з працівниками Департаменту щодо дотримання дисципліни, етики поведінки державного службовця та недопущень порушень Загальних правил поведінки державних службовців;
5) вжиття організаційних заходів щодо забезпечення своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснення логічного та арифметичного контролю декларацій;
6) надання допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру;
7) у разі виявлення під час перевірки декларації арифметичних або логічних помилок повідомлення про це відповідного суб'єкта декларування для подання ним письмового пояснення та/або виправленої декларації;
8) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції;
9) організація своєчасного оновлення інформації на сайті Департаменту фінансів облдержадміністрації щодо протидії та запобігання проявам корупції;
10) ведення обліку працівників Департаменту, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень;
11) взаємодія з підрозділами з питань запобігання та виявлення корупції державних органів, органів місцевого самоврядування, спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції;
12) розгляд в межах повноважень повідомлень щодо причетності працівників Департаменту до вчинення корупційних правопорушень;
13) у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими чи службовими особами  інформувати  в установленому порядку про такі факти директора Департаменту, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;
14) взаємодія з спеціально уповноваженими суб'єктами у сфері протидії корупції.
Щорічно:
   Розробляє проект плану заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням в Департаменті фінансів  ОДА.
   Вживає організаційні заходи щодо забезпечення своєчасності подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру працівниками Департаменту.
   Своєчасно готує та надає звіти щодо запобігання та виявлення  корупції обласній державній адміністрації.
Має право.
1) отримувати від працівників Департаменту усні та письмові пояснення з питань, які виникають під час проведення службових розслідувань (перевірок), а також щодо виявлених логічних та арифметичних помилок у деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру; інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також в установленому законом порядку інформацію з обмеженим доступом;
2) ініціювати перед директором Департаменту питання щодо надсилання запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності з метою отримання від них відповідної інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених  завдань;
3) брати  участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в Департаменті з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення або невиконання вимог антикорупційного законодавства;
4) готувати проекти запитів на отримання відповідної інформації та інших даних від державних органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, громадських та релігійних організацій, їх філій та відділень незалежно від форм власності, необхідні для виконання покладених обов’язків.

 

Назад