Департамент фінансів Чернігівської облдержадміністрації
Анонси

Нормативно-правові акти щодо порядку доступу до публічної інформації

Назад

ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

наказ директора Департаменту

фінансів обласної державної

адміністрації

02 грудня 2015 року № 65

 

 

Порядок

доступу до публічної інформації

 в Департаменті фінансів Чернігівської обласної державної адміністрації

 

Всі запити на публічну інформацію, які надходять до Департаменту фінансів обласної державної адміністрації (в тому числі електронною поштою), реєструються провідним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційної роботи. Письмовий запит може бути як в довільній формі, так і заповненим за відповідною формою (додається).

Облік запитів на інформацію ведеться окремо.

Запити, оформлені не належним чином (без зазначення прізвища, ім'я особи, адреси або інших вимог, встановлених ст. 19 Закону України „Про доступ до публічної інформації”), не розглядаються.

Незалежно від змісту запиту, він направляється директору Департаменту фінансів, заступникам директора Департаменту фінансів (відповідно до розподілу функціональних повноважень). Згідно з резолюцією, виконавець надає відповідну інформацію або готує проект відповіді. Після підписання відповідь реєструється провідним спеціалістом відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційної роботи і надсилається адресату.

Відповідь на запит на інформацію надається не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обгрунтованим.

У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, Департамент фінансів може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження, про що повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, коли Департамент фінансів відповідно до компетенції визначеної Положенням про Департамент, не володіє інформацією стосовно якої зроблено запит, або коли порушено інші вимоги, зазначені ст. 22 Закону України „Про доступ до публічної інформації”, він відмовляє в задоволенні запиту на інформацію, про що повідомляє заявника письмово.

Якщо Департаменту фінансів відомо, хто володіє або має володіти запитуваною інформацією, про це повідомляється запитувачу, а запит переадресовується відповідній структурі разом із супровідним листом.

 

 

Назад