Анонси


Назад

Інформація про виконання обласного бюджету Чернігівської області за 2018 рік

ДОХОДИ

Виконання доходів загального і спеціального фондів обласного бюджету за 2018 рік (з трансфертами) склало 7,3 млрд грн (100,9% до річних бюджетних призначень), у порівнянні з 2017 роком доходи зросли понад 1,0 млрд грн або на 15,9%.

З державного бюджету одержано 6 285,2 млн грн офіційних трансфертів, з інших місцевих бюджетів області – 10,0 млн грн, з Черкаського обласного бюджету – 1,6 млн грн, разом – 6,3 млрд гривень. Порівняно з 2017 роком загальний обсяг міжбюджетних трансфертів збільшився на 1,0 млрд грн (+20,0%).

У цілому доходи загального і спеціального фондів обласного бюджету (без трансфертів) виконані в сумі 982,4 млн грн (110,9% до плану).

До загального фонду бюджету надійшло 809,1 млн грн власних доходів (без трансфертів) або 103,6% до планових призначень 2018 року. Порівняно з 2017 роком надходження виросли на 160,0 млн грн (+24,7%).

Зокрема до обласного бюджету надійшло 635,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що складає 101,3% до уточнених бюджетних призначень. У порівнянні з 2017 роком обсяг податку зріс на 128,4 млн грн або на 25,3%.

До спеціального фонду бюджету надійшло доходів (без трансфертів) у сумі 173,3 млн грн, із яких власних надходжень бюджетних установ (платні послуги, благодійні внески, гранти та дарунки тощо) – 148,4 млн грн (85,6% усіх доходів спецфонду).

ВИДАТКИ

Видатки обласного бюджету у 2018 році за загальним і спеціальним фондами (з урахуванням трансфертів, перерахованих іншим бюджетам) здійснені згідно з потребою в сумі 7,2 млрд грн (97,2% до річного плану), що більше ніж у 2017 році на 1,0 млрд грн або на 17,2%.

Видатки загального фонду бюджету склали 6 487,2 млн грн (зростання становить 868,1 млн грн або 15,4%), без трансфертів, переданих іншим бюджетам – 1 863,5 млн грн (порівняно з 2017 роком збільшення склало     287,8 млн грн або 18,3%).

Фінансування видатків здійснено відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету.

У галузевій структурі видатків на освіту припадає 32,4% усіх видатків, охорону здоров’я – 44,9%, соціальний захист та соціальне забезпечення – 11,8%, культуру – 6,6%, інші галузі – 4,3%.

За економічною класифікацією бюджету (з урахуванням одержувачів бюджетних коштів) питома вага видатків на оплату праці склала 69,4%, оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 9,6%, медикаменти і харчування – 9,3%, всього на захищені статті – 91,1%, інші видатки – 8,9%.

Видатки спеціального фонду бюджету становили 735,3 млн грн та зросли порівняно з видатками 2017 року на 193,0 млн грн (+35,6%).

КРЕДИТУВАННЯ

На виконання заходів обласної програми підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства „Власний дім” на 2016-2020 роки у 2018 році за рахунок загального фонду бюджету використано 2,5 млн грн (100,0% до плану), за рахунок спеціального фонду – 2,0 млн грн (100% до плану).

На виконання заходів обласної програми підтримки розвитку житлового кредитування молоді на 2011-2020 роки у 2018 році за рахунок загального фонду бюджету витрачено 943,4 тис. грн (100,0% до плану), за рахунок спеціального фонду – 237,0 тис. грн (96,4% до плану).

ДОВІДКОВО.

ВИКОНАННЯ ЗВЕДЕНОГО БЮДЖЕТУ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА 2018 РІК

До бюджетів усіх рівнів областю мобілізовано 14,1 млрд грн, що майже на 1,4 млрд грн або на 10,9% більше ніж у 2017 році

Зокрема доходи державного бюджету склали 8,3 млрд грн, що більше надходжень 2017 року на 620,1 млн грн (+8,0%), доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) – 5,8 млрд грн, що більше на 760,3 млн грн (+15,2%).

До зведеного бюджету області надійшло 9,1 млрд грн офіційних трансфертів з державного бюджету (99,7% до плану на 2018 рік), із яких: дотацій – 781,9 млн грн (100,0%), субвенцій – 8 355,7 млн грн (99,7%). Порівняно з 2017 роком область отримала більше трансфертів з держбюджету на 1 054,1 млн грн (+13,0%).

Видатки та кредитування загального і спеціального фондів бюджетів Чернігівщини виконані в сумі 15,0 млрд грн (95,8% до річного плану), порівняно з 2017 роком відбулось їх зростання на 2,0 млрд грн (+15,2%).

На оплату праці направлено 6,2 млрд грн, питома вага зазначених видатків у бюджетах міст обласного значення, районів області та об’єднаних територіальних громад склала 65,8% їх загальної суми, з урахуванням видатків на оплату енергоносіїв – 73,6%, усього захищених статей – 78,6%.

Капітальні видатки місцевих бюджетів (за рахунок власних доходів цих бюджетів та субвенцій з держбюджету) склали 1,5 млрд грн, що більше в порівнянні з 2017 роком на 107,2 млн грн або на 7,9%.

Крім того в 2018 році областю відповідно до актів виконаних робіт освоєно 59,8 млн грн за державною програмою „Державний фонд регіонального розвитку”.

Доходний ресурс бюджетів 37 об’єднаних територіальних громад області склав понад 2,8 млрд грн, у тому числі за власними доходами – 1,5 млрд грн або (53,6%), за трансфертами з інших бюджетів – 1,3 млрд грн (46,4%). Порівняно з 2017 роком власні доходи бюджетів отг зросли на 715,9 млн грн або в 1,9 раза.

Видатки бюджетів об’єднаних територіальних громад (2,7 млрд грн) зросли у порівнянні з 2017 роком на 1,4 млрд грн (в 2,1 раза).

Упродовж 2018 року новостворені громади зокрема вирішували довготривалі проблемні питання в сфері розвитку інфраструктури відповідних територій та поліпшували матеріальну базу установ комунальної власності.

Назад