Анонси


Назад

Здобутки бюджетної сфери Чернігівської області

Унаслідок реалізації політики бюджетної децентралізації обсяг власних надходжень доходів зведеного бюджету області (без урахування трансфертів) у 2018 році збільшився порівняно з виконанням 2014 року у 2,9 раза або на 3 784,9 млн гривень. Доходи місцевих бюджетів щорічно зростали в середньому на 31,2%.

Видатки місцевих бюджетів Чернігівщини (з трансфертами) порівняно з 2014 роком виросли у 2,7 раза або на 9 405,2 млн гривень.

Зокрема видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення збільшились на 3 352,6 млн грн (в 3,4 раза), на освіту – на 2 355,1 млн грн (в 2,3 раза), на охорону здоров’я – на 1 273,3 млн грн (в 2 рази), на культуру – на 160,0 млн грн (в 1,6 раза), на фізичну культуру і спорт – на 71,9 млн грн (в 2,5 раза).

Капітальні видатки (видатки розвитку за рахунок власних доходів місцевих бюджетів та субвенцій з державного бюджету капітального характеру) зведеного бюджету області за 2018 рік (1 464,8 млн грн) зросли у порівнянні з такими видатками за 2014 рік (181,0 млн грн) у 8,1 раза або на 1 283,8 млн гривень.

За рахунок зазначених коштів територіальні громади вирішували довготривалі проблемні питання в сфері розвитку інфраструктури відповідних територій та поліпшення матеріально-технічної бази установ комунальної власності.

У галузевій структурі видатків місцевих бюджетів області 2018 року на соціальний захист і соціальне забезпечення спрямовано 33,5% усього обсягу видатків, на освіту – 28,2%, на охорону здоров’я – 16,5%, на культуру – 2,8%, на фізичну культуру і спорт – 0,8%, на інші галузі – 18,2%.

 

 

 

 

Назад