Департамент фінансів Чернігівської облдержадміністрації
Анонси


Назад

Основні тенденції виконання місцевих бюджетів Чернігівської області за січень-липень 2018 року

Упродовж січня-липня 2018 року до  бюджетів усіх рівнів мобілізовано 7 754,9 млн грн, що на 968,9 млн грн або на 14,3% більше ніж за сім місяців 2017 року.

Доходи державного бюджету склали 4 658,1  млн грн, з них до загального фонду надійшло 4 567,3 млн грн, до спеціального – 90,8 млн гривень.

У порівнянні з відповідним періодом минулого року доходи державного бюджету зросли на 564,0 млн грн або на 13,8%, в тому числі доходи загального фонду – на 518,5 млн грн (+12,8%),  спеціального фонду – на 45,5 млн грн (+100,5%).

Доходи місцевих бюджетів (без урахування трансфертів) склали 3 096,8 млн грн, зокрема до загального фонду надійшло 2 818,3 млн грн, до спеціального – 278,5 млн гривень.  У порівнянні з відповідним періодом 2017 року доходи зазначених бюджетів загалом збільшились на 404,9 млн грн (+15,0%).

Податку на доходи фізичних осіб, який в структурі доходів місцевих бюджетів займає домінуючу позицію, отримано в сумі 1 697,4 млн грн,  що на 358,8 млн грн або на 26,8% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Бюджетні призначення звітного періоду за цим податком виконані на 107,6%.

Податку на нерухоме майно в частині плати за землю надійшло в сумі 370,4 млн грн (107,5% до плану семи місяців). У порівнянні з січнем-липнем 2017 року надходження зросли на 24,1 млн грн або на 7,5 %.

Доходи бюджету розвитку склали 24,1 млн грн, що більше надходжень відповідного періоду 2017 року на 4,1 млн грн або на 20,5%.  Зокрема до бюджету розвитку отримано 14,9 млн грн від пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів, 6,0 млн грн – від відчуження майна комунальної власності, 3,2 млн грн – від продажу землі.

Обсяг видатків та кредитування місцевих бюджетів області за сім місяців 2018 року склав 8 487,5 млн грн, що більше порівняно із показником січня-липня 2017 року на 1 586,5  млн грн (+23,0%).

Разом з тим, залишається проблемним і знаходиться під постійним контролем місцевих органів влади питання забезпечення асигнуваннями потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ.

Обсяги освітньої і медичної субвенцій, а також додаткової дотації на освіту та охорону здоров’я в 2018 році не враховують реальну потребу в коштах на здійснення видатків установами освіти і охорони здоров’я.

Освітня субвенція розподілена нерівномірно. Для більшості бюджетів області її сума менша від реальної потреби в коштах.

Медичної субвенції також недостатньо, бо вона розподілена між бюджетами країни за формулою пропорційно до населення та без урахування територіальних і демографічних особливостей Чернігівщини.

Додаткова дотація на освіту та охорону здоров’я затверджена для місцевих бюджетів області в сумі 594,9 млн грн і не забезпечує видатки повністю (у 2017 році вони складали 1 041,4 млн грн). Крім того, в 2018 році до обласного бюджету передані 4 вищі навчальні заклади державної власності (потреба на їх утримання –  45,0 млн грн).

Станом на 01.08.2018 нестача асигнувань на видатки з оплати праці і енергоносіїв у місцевих бюджетах області в поточному році складала понад 460,0 млн гривень. Після остаточного розподілу між бюджетами районів і об’єднаних територіальних громад додаткової дотації на фінансування переданих з державного бюджету закладів освіти та охорони здоров’я розрахунковий дефіцит коштів на вказані цілі становитиме близько 300,0 млн гривень.

Для забезпечення своєчасної та в повному обсязі виплати в поточному році заробітної плати, оплати комунальних послуг та енергоносіїв у бюджетних установах області, місцеві бюджети потребуватимуть виділення додаткових обсягів освітньої, медичної субвенцій та додаткової дотації з держбюджету на освіту та охорону здоров'я, або ж додаткового виділення стабілізаційної дотації.

Для покращення фінансової спроможності місцевих бюджетів у наступних роках і недопущення заборгованості за видатками з оплати праці та енергоносіїв необхідно переглянути механізм розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам, зокрема внести зміни до порядків розподілу освітньої та медичної субвенцій.

Такі пропозиції (з відповідними розрахунками та обґрунтуваннями) постійно надаються  обласною державною адміністрацією до центральних органів виконавчої влади.

Назад