Департамент фінансів Чернігівської облдержадміністрації
Анонси


Назад

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ НА 2018 РІК

 

1) Згідно із статтею 77 Бюджетного кодексу України місцеві бюджети затверджуються рішенням відповідної ради до 25 грудня року, що передує плановому. Тому згідно з діючим законодавством обласний бюджет на наступний рік прийнятий 07.12.2017.

2) Дохідна частина обласного бюджету на 2018 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини обласного бюджету на 2018 рік враховано очікувані макропоказники економічного і соціального розвитку області у 2017 році та прогнозні дані на 2018 рік, динаміку надходжень податків, зборів, обов’язкових платежів у 2014-2016 роках та за 10 місяців цього року.

3) У видатках обласного бюджету враховано запровадження розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2018 року в сумі 3 723 грн на місяць, встановлення розміру посадового окладу працівника I тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2018 року в сумі 1 762 гривні.

4) Видатки на оплату комунальних послуг і енергоносіїв обраховані за тарифами листопада 2017 року, з урахуванням фактичного споживання енергоресурсів у поточному році.

5) Інші поточні видатки визначені на рівні мінімального їх обсягу в 2017 році, з урахуванням зростання індексу споживчих цін (7,0%).

6) Трансферти з держбюджету враховані у обсягах, визначених у проекті закону про Державний бюджет України на 2018 рік, поданому Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України.

7) Відповідно до пункту 18 Прикінцевих і перехідних положень Бюджетного кодексу України обласний бюджет на 2018 рік складений та виконуватиметься за програмно-цільовим методом бюджетування та за оновленою відомчою і програмною класифікаціями, встановленими наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів”.

8) У 2018 році 37 об’єднаних територіальних громад області (враховуючи і ті, перші вибори у яких відбулися в квітні, жовтні цього року, та відбудуться 24.12.2017) матимуть прямі відносини з державним бюджетом, а також одержать можливість отримувати трансферти з обласного бюджету.

9) Загальний розмір доходів обласного бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів визначений у сумі 7 098,7 млн грн (більше уточненого плану 2017 року (станом на 01.11.2017) на 1 446,8 млн грн або на 25,6%), у тому числі загального фонду – 6 566,2 млн грн, спеціального фонду – 532,5 млн гривень.

Обсяг базової  дотації з державного бюджету визначений у сумі          33,9 млн грн (більше на 9,5 млн грн або на 39,0%), додаткової дотації на фінансування видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 594,9 млн грн, що більше від обсягу, виділеного на 2017 рік для усіх бюджетів області, на 108,1 млн грн або на 22,2%, субвенцій з держбюджету –         5 631,3 млн грн, субвенції з Черкаського обласного бюджету на утримання об’єктів спільного користування – 2,2 млн грн (більше на 1,2 млн грн або в 2,2 раза).

Доходи загального фонду бюджету (без трансфертів) прогнозуються у сумі 730,1 млн грн, що на 112,6 млн грн або на 18,2% більше 2017 року.

Основним джерелом надходжень загального фонду обласного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого – 82,6% від планової суми доходів загального фонду 2018 року. Очікується, що упродовж наступного року до обласного бюджету надійде 603,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб.

10) Загальний обсяг видатків обласного бюджету (без урахування надання та повернення кредитів) прогнозується в обсязі 7 095,3 млн грн, що більше уточнених призначень 2017 року на 1 341,1 млн грн або на 23,3%, у тому числі видатків загального фонду – 6 541,2 млн грн, видатків спеціального фонду бюджету –  554,1 млн гривень.

Зокрема заплановано спрямувати на освіту 646,9 млн грн, охорону здоров’я – 847,1 млн грн, соціальний захист і соціальне забезпечення –        234,9 млн грн, культуру і мистецтво – 120,0 млн грн, фізичну культуру та спорт – 40,3 млн грн, дорожнє господарство – 426,2 млн грн тощо, а також передбачено передати 4 419,5 млн грн офіційних трансфертів з державного та обласного бюджетів іншим місцевим бюджетам.

Цільові видатки медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що передбачені обласному бюджету на лікування хворих з хронічною нирковою недостатністю методом гемодіалізу, виділені області в сумі 41,8 млн грн (на рівні 2017 року). Ці кошти розподілені обласній лікарні (27,3 млн грн) та Чернігівському міському бюджету (14,5 млн грн) пропорційно до кількості хворих.

Обсяг цільових видатків медичної субвенції з держбюджету на діагностику та лікування хворих на цукровий і нецукровий діабет передбачена в сумі 18,3 млн грн, що більше 2017 року на 2,4 млн грн або на 14,9%. Вказаний ресурс передається районним бюджетам, бюджетам міст обласного підпорядкування та об’єднаних територіальних громад у вигляді медичної субвенції на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.

11) На відміну від 2017 року видатки  на утримання ветеринарних лікарень та ветеринарних лабораторій в обласному бюджеті на 2018 рік не заплановані, бо згідно із Законом України „Про Державний бюджет України на 2018 рік” вони утримуватимуться за рахунок відповідних джерел фінансування з держбюджету. 

Назад