Анонси

План заходів щодо запобігання корупції в 2016 році

Назад

П Л А Н

Додаток 2

до наказу директора Департаменту фінансів

обласної державної адміністрації

04 травня 2016 року № 18

 

 

 

П Л А Н

заходів щодо запобігання корупції в Департаменті фінансів  

обласної державної адміністрації в 2016 році

 

 

 

1. Дотримання державними службовцями Департаменту фінансів норм законодавства, спрямованих на запобігання проявам корупції та дотримання спеціальних обмежень щодо державних службовців, спрямованих на попередження корупції.

 

Заступники директора Департаменту, начальники управлінь, відділів, завідувачі секторів

 

Постійно

 

2. Заміщення вакантних посад з метою добору осіб, здатних професійно виконувати посадові обов’язки шляхом проведення конкурсу або за іншими процедурами, передбаченими законодавством, розміщення інформації про перелік вакантних посад в Департаменті фінансів.

 

Сектор управління персоналом

 

У разі необхідності

 

3. Ознайомлення осіб, що претендують на зайняття посад у Департаменті фінансів із спеціальними обмеженнями, встановленими законами України „Про державну службу”, „Про запобігання корупції” пов’язаними з призначенням на посаду державної служби та її проходженням;

 

Сектор управління персоналом

 

Постійно

 

 

4. Здійснення організаційних заходів з проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України „Про запобігання корупції” та перевірки передбаченої Законом України „Про очищення влади” за письмовою згодою щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, у тому числі відомостей, поданих особисто.

 

Сектор управління персоналом

 

У разі необхідності

 

5. Забезпечити виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 13 березня 2015 року № 333 “Про затвердження Порядку здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2015 року за № 418/26863.

 

Сектор управління персоналом

 

Постійно

 

6. Забезпечити постійний контроль за додержанням вимог статей 25 і 27 Закону України „Про запобігання корупції” щодо недопущення фактів сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та обмеження роботи близьких осіб.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

 

Постійно

 

7. Забезпечувати розгляд пропозицій, скарг та звернень громадян та організацій стосовно порушення антикорупційного законодавства, в тому числі відповідно до статті 53 Закону України „Про запобігання корупції”. Здійснювати аналіз таких інформацій з метою виявлення причин та умов вчинення корупційних правопорушень та вжиття відповідних заходів щодо усунення порушень вимог антикорупційного законодавства.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

               

Постійно

 

8. Відповідно до положень розділу VІ Закону України „Про запобігання корупції” формувати у державних службовців стандарти професійної етики.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

               

Постійно

 

9. Розглядати на колегіях і апаратних нарадах питання щодо попередження правопорушень і зловживань у бюджетній сфері. За результатами розгляду визначати конкретні заходи, спрямовані на усунення недоліків.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

               

Постійно

 

10. Посилити контроль за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів. Вживати заходів щодо створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

               

Постійно

 

11. Забезпечувати безумовне виконання вимог Закону України „Про доступ до публічної інформації” в частині безперешкодного доступу громадськості до ознайомлення з проектами нормативно-правових актів шляхом розміщення зазначених проектів на веб-сайті обласної державної адміністрації.

Заступник директора Департаменту – начальник управління фінансів виробничої сфери, начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та організаційної роботи – головний бухгалтер, керівники структурних підрозділів

               

Постійно

 

12. Посилити контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо місцевих бюджетів. Постійно застосовувати попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

               

Постійно

 

13. З метою виявлення конфлікту інтересів та його врегулювання і усунення, виконання вимог розділу V Закону України „Про запобігання корупції”:

 

13.1. Вести цілеспрямовану роботу щодо формування у державних службовців свідомості про пріоритет інтересів держави та територіальної громади у відносинах з іншими особами, навичок обов’язкового вжиття вичерпних заходів щодо недопущення будь-якої можливості виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів та невідкладного повідомлення безпосереднього керівника про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

 

Постійно

 

13.2. Забезпечити постійний контроль за прийняттям на роботу, призначенням на посади та входженням державних службовців до складу колегіальних органів (комісії, колегії, ради тощо) з метою попередження виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів, сектор управління персоналом

               

Постійно

 

13.3. Вживати відповідних заходів щодо попередження фактів виникнення конфлікту інтересів у випадках, коли службова особа може мати певні приватні інтереси, пов’язані з майновими правами.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

 

Постійно

 

13.4. Забезпечити при виявленні конфлікту інтересів своєчасне реагування на порушення законодавства, усунення службової особи від прийняття рішення (участі в прийнятті рішення) або запобігання вчиненню дій та прийняттю рішень в умовах конфлікту інтересів. При необхідності забезпечити застосування зовнішнього контролю за рішеннями, що приймаються службовою особою.

 

Заступники директора Департаменту, керівники структурних підрозділів

 

Постійно

Назад